قیمت تیرآهن اهواز

نوع بار کارخانه طول شاخه واحد محل بارگیری قیمت
تیرآهن 14 اهواز 12متری شاخه انبار 39٬500٬000
تیرآهن 16 اهواز 12متری شاخه انبار 39٬800٬000
تیرآهن 18 اهواز 12متری شاخه انبار 51٬000٬000