قیمت تیرآهن ترک

نوع بار کارخانه طول شاخه واحد محل بارگیری قیمت
تیرآهن 8 ترک 46کیلویی 12متری شاخه انبار 23٬500٬000
تیرآهن 8 ترک 70 کیلویی 12متری شاخه انبار 33٬500٬000
تیرآهن 10 ترک 65 کیلویی 12متری شاخه انبار 34٬500٬000
تیرآهن 10 ترک 100 کیلویی 12متری شاخه انبار 44٬500٬000
تیرآهن 12 ترک 80 کیلویی 12متری شاخه انبار تماس بگیرید
تیرآهن 12 ترک 100 کیلویی 12متری شاخه انبار تماس بگیرید