قیمت تیرآهن ذوب

نوع بار کارخانه طول شاخه واحد محل بارگیری قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 43٬000٬000
تیرآهن 14 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 48٬000٬000
تیرآهن 16 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 57٬500٬000
تیرآهن 18 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 67٬500٬000
تیرآهن 20 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 78٬500٬000
تیرآهن 22 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 90٬000٬000
تیرآهن 24 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 113٬000٬000
تیرآهن 27 ذوب آهن 12متری شاخه انبار 119٬000٬000
تیرآهن 30 ذوب آهن 12متری شاخه انبار تماس بگیرید
توضیحات : تمامی قیمتها با تایید می باشد