قیمت تیرآهن فایکو

نوع بار کارخانه طول شاخه واحد محل بارگیری قیمت
تیرآهن 14 فایکو 12متری شاخه انبار 39٬000٬000
تیرآهن 16 فایکو 12متری شاخه انبار 43٬000٬000
تیرآهن 18 فایکو 12متری شاخه انبار تماس بگیرید
تیرآهن 20 فایکو 12متری شاخه انبار 69٬000٬000
تیرآهن 22 فایکو 12متری شاخه انبار تماس بگیرید
تیرآهن 24 فایکو 12متری شاخه انبار تماس بگیرید
توضیحات : تمامی قیمتها با تایید می باشد .