نوع بار کارخانه وضعیت واحد محل بارگیری قیمت
ورق 40 فولاد مبارکه فابریک کیلو انبار تماس بگیرید
ورق 45 فولاد مبارکه فابریک کیلو انبار تماس بگیرید
ورق 50 فولاد مبارکه فابریک کیلو انبار ۳۵۷٬۵۰۰
ورق 60 فولاد مبارکه فابریک کیلو انبار ۳۵۴٬۴۰۰
ورق 70 فولاد مبارکه فابریک کیلو انبار تماس بگیرید
ورق 80 فولاد مبارکه فابریک کیلو انبار تماس بگیرید
ورق 90 فولاد مبارکه فابریک کیلو انبار تماس بگیرید
ورق 100 فولاد مبارکه فابریک کیلو انبار تماس بگیرید

ورق ۰/۵۰ رنگی فولاد مبارکه در رنگ های مختلف

طرح های سفال و کرکره و سینوسی (طرح سفال در ابعاد دلخواه طبق سفارش مشتری)

  

vrq_rangi-fooladMobarake1
vrq_rangi-fooladMobarake1
vrq_rangi-fooladMobarake2
vrq_rangi-fooladMobarake2
vrq_rangi-fooladMobarake3
vrq_rangi-fooladMobarake3
vrq_rangi-fooladMobarake4
vrq_rangi-fooladMobarake4

 

ورق 0.45 و 0.50 فولاد مبارکه جهت پوشش سقف سوله در رنگ های قرمز و پرتقالی

vrg_045050-fooladMobarake1
vrg_045050-fooladMobarake1
vrg_045050-fooladMobarake2
vrg_045050-fooladMobarake2
vrg_045050-fooladMobarake3
vrg_045050-fooladMobarake3