قیمت ورق سیاه کاویان

نوع بار کارخانه وضعیت عرض واحد محل بارگیری قیمت
ورق 8 میل کاویان فابریک 125-150 کیلو اهواز تماس بگیرید
ورق 10 میل کاویان فابریک 125-150 کیلو اهواز تماس بگیرید
ورق 12 میل کاویان فابریک 125-150 کیلو اهواز تماس بگیرید
ورق 15 میل کاویان فابریک 125-150 کیلو اهواز تماس بگیرید
ورق 20 میل کاویان فابریک 125-150 کیلو اهواز 310٬000
ورق 25 میل کاویان فابریک 125-150 کیلو اهواز 310٬000
ورق 30 میل کاویان فابریک 125-150 کیلو اهواز 315٬000
ورق 35 میل کاویان فابریک 125-150 کیلو اهواز 315٬000
ورق 40 میل کاویان فابریک 125-150 کیلو اهواز تماس بگیرید
ورق 45 میل کاویان فابریک .... کیلو اهواز تماس بگیرید
ورق 50 میل کاویان فابریک .... کیلو اهواز تماس بگیرید
ورق 60 میل کاویان فابریک .... کیلو اهواز تماس بگیرید
ورق 70 میل کاویان فابریک .... کیلو اهواز تماس بگیرید
ورق 80 میل کاویان فابریک .... کیلو اهواز تماس بگیرید
توضیحات : تمامی قیمتها با تایید می باشند .

ورق فولاد کاویان st37 ضخامت ۱۰ الی۳۰ میل به عرض ۱۵۰*۶۰۰

vrg_siah_kavian1
vrg_siah_kavian1
vrg_siah_kavian2
vrg_siah_kavian2
vrg_siah_kavian3
vrg_siah_kavian3
vrg_siah_kavian4
vrg_siah_kavian4
vrg_siah_kavian5
vrg_siah_kavian5
vrg_siah_kavian6
vrg_siah_kavian6
vrg_siah_kavian7
vrg_siah_kavian7