قیمت ورق سیاه گیلان

نوع بار کارخانه وضعیت عرض واحد محل بارگیری قیمت
ورق 3 میل گیلان رول - شیت 125 کیلو انبار تماس بگیرید
ورق 4 میل گیلان رول - شیت 125 کیلو انبار تماس بگیرید
ورق 6 میل گیلان رول - شیت 125 کیلو انبار تماس بگیرید
ورق 8 میل گیلان رول - شیت 125 کیلو انبار 326٬000
ورق 10 میل گیلان رول - شیت 125 کیلو انبار 326٬000
ورق 12 میل گیلان رول - شیت 125 کیلو انبار تماس بگیرید
ورق 15 میل گیلان رول - شیت 125 کیلو انبار تماس بگیرید
توضیحات : تمامی قیمتها با تایید می باشند .