جدول قیمت ورق گالوانیزه چینی

نوع بار کارخانه وضعیت واحد محل بارگیری قیمت
ورق 40 چینی فابریک کیلو بندر عباس تماس بگیرید
ورق 45 چینی فابریک کیلو بندر عباس تماس بگیرید
ورق 50 چینی فابریک کیلو بندر عباس ۲۸۷٬۰۰۰
ورق 60 چینی فابریک کیلو بندر عباس ۲۸۷٬۰۰۰
ورق 70 چینی فابریک کیلو اصفهان ۲۸۶٬۰۰۰
ورق 80 چینی فابریک کیلو اصفهان ۲۸۶٬۰۰۰
ورق 90 چینی فابریک کیلو اصفهان ۲۸۶٬۰۰۰
ورق 100 چینی فابریک کیلو اصفهان ۲۸۶٬۰۰۰